8 Mayıs 2012 Salı

Maddeyi Tanıyalım


Kazanım: Gazların bulundukları ortamda yayıldığını gösteren deneyler tasarlar. Katı sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır. Maddenin ölçülebilir özelliklerinden kütleyi kavrar.

Maddenin Halleri

Doğada maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar.
1- KATI MADDELER
Belirli bir şekli ve hacmi olan maddelere katı maddeler denir. Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekli ve hacmi değişmez. Taş, tuğla, tahta, silgi, kaşık, çatal, kitap, masa, televizyon gibi madde ve cisimler katı maddelerdendir.
2- SIVI MADDELER
Kullandığımız su, akarsular, göller, denizler, sıvı yağlar, meyve suları, süt, benzin, sirke gibi maddeler sıvı maddelerdir. Sıvı maddelerin belli bir şekli yoktur. Bu nedenle konuldukları kabın şeklini alırlar. Hacimleri bellidir. Ancak ısı etkisiyle hacimleri değişebilir. Sıvı maddeler akışkanlık özelliğine sahiptir.
Sıvı olmadıkları halde sıvı gibi akan maddelerde vardır.

Toz şeker, tuz un, toz deterjan, ince kum gibi maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. Bir kaptan başka bir kaba sıvı gibi aktarıla bilirler. Bu tür maddelerin sıvı gibi görünmelerinin nedeni çok küçük taneciklerden oluşmalarıdır.
3-GAZ MADDELER

Soluduğumuz hava, yakıt olarak kullandığımız doğal gaz ve likit petrol gazı ( LPG), kolonyanın, parfümün, soğanın kokusu, su buharı gaz halindeki maddelerdendir. Gaz maddelerin belirli bir hacmi yoktur. Gaz maddeler bulundukları kabı ve ortamı tamamen doldururlar.
Diğer bir özelliği de sıkıştırıla bilmeleridir. Örneğin araba lastiklerinin, topların içinde sıkıştırılmış hava bulunmaktır.

Makas, cetvel, silgi, kalem, kalem tıraş katı maddelerdir.
Su, sıvı yağ , sirke, süt sıvı maddedir.hava gaz maddelerden oluşmuş bir karışımdır.
Şeker, tuz ve çay gibi maddeler sıvı maddeler gibi akışkandırlar.

Yakıt olarak kullandığımız mutfak gazının sıkıştırılarak sıvı haline getirildiği, havayla temas ettiğinde tekrar gaz haline geldiğini
BİLİYORMUYDUNUZ?


MADDENİN HAL DEĞİŞTİRMESİ VE TANINMASI

ISI MADDELERİ ETKİLER

 


 


Maddeler Isının Etkisiyle Genleşir Isı etkisiyle maddelerin hacminin artmasına genleşme denir. Isı vererek soğuyan maddelerin hacimlerinin küçülmesine büzülme adı verilir. Isının etkisiyle sıcaklıkları artan maddelerin boyutları da değişir. Katı ve sıvı maddelerde genleşme maddenin cinsine bağlıdır. Aynı boyutlardaki demir ve bakır tellerin sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında, bakırın demirden daha çok genleştiği görülür. Genleşme, sıcaklık değişimine bağlıdır. Maddenin sıcaklığı arttıkça genleşme miktarı da artar.Bir madde ne kadar çok ısıtılırsa o kadar çok genleşir.Bu durum büzülme için de geçerlidir. Her maddenin kendine özgü bir genleşme oranı vardır. Yani farklı maddelerin sıcaklıkları aynı oranda artsa da genleşmeleri farklı olur.
Maddelerin farklı genleşme oranlarından faydalanarak termostat adı verilen araçlar geliştirilmiştir. yerleştirilirken, önce çerçeve ısıtılarak genleşmesi sağlanır. Sonra genleşen çerçeve içine cam takılır. Çerçeve soğuduğunda camı sıkıca kavramış olur. Kapağı açılamayacak şekilde sıkışmış cam şişelerin metal kapakları genleşmeden yararlanarak açılır. Sıvılarda Genleşme Isıtılan bir sıvı hacimce genleşir. Ocağa konulan su dolu çaydanlıktaki suyun ısınınca taşması, sıcak su ile dolu çaydanlıktaki suyun soğuyunca seviyesinin düşmesi, suyun genleşip büzüldüğünü gösterir. Hava sıcaklığı arttığında termometredeki civanın düzeyinin yükselmesi de sıvıların genleşmesine örnek verilebilir.
Gazlarda Genleşme
Gaz hâlindeki bütün maddeler sabit basınçta ısıtılınca genleşir, soğutulunca büzülür. Gazlardaki genleşme katı ve sıvılardaki genleşmeye oranla daha fazladır. Kaloriferin yakınına konulan az şişirilmiş bir balonun daha çok şişmesi, yazın araba lastiklerinin daha gergin olması gazların genleştiğini gösterir. Bilim adamları gazların genleşmesinden yararlanarak uçan balonları yapmışlardır.

Katılarda Genleşme:Katı maddeler tel şeklinde ise boyca, levha şeklinde ise yüzeyce genleşirler. Genleşme ve büzülme nedeniyle elektrik telleri yazın sarkık, kışın gergin durur. Tren yollarında raylar kışın aralıklı döşenir. Petrol borularında esneme dirsekleri bırakılır. Gözlük camları çerçeve içerisine Tüm gazların genleşme oranları aynıdır.Farklı tür gazlar aynı şartlar altında, aynı miktarda genleşirler.

Sıvılar katılara göre daha fazla genleşir.
Gazlardaki genleşme ise sıvı ve katımaddelerden çok daha fazladır


GENLEŞMENİN OLUMLU ETKİLERİ

Kayalar ve taşlar sıcak havalarda genleşir, soğuk havalarda büzülür. Sürekli tekrar eden bu genleşme ve büzülme sonucunda kayalar parçalanarak toprağı oluşturur. Yangın sırasında sıcaklığın yükselmesi ile genleşen maddelerin devre oluşturmasıyla yangın alarm sistemleri yapılmıştır. Gazların genleşmesinden yararlanarak insanlar uçan balonu
yapmışlardır.

GENLEŞMENİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Camdan ya da porselenden yapılan kaplar ani sıcaklık değişikliğiyle çatlayıp kırılabilir. Gerginliği iyi ayarlanmamış elektrik telleri kışın büzülmeden dolayı kopabilir.
Bağlantı yerlerinde gerekli boşluklar bırakılmadığı zaman, tren rayları yaz mevsiminde bükülebilir.

Mutfak tüpleri, konserve kutuları ve spreyler aniden ısınınca patlayabilir.

Kullanılan malzemelerin sık sık genleşip büzülmesi binanın yıpranmasına neden olur.

Kışın su borularının patlaması.

Maddenin bulunduğu hâlden, başka bir hâle geçmesine hâl değişimi adı verilir. Hâl değişimi ısının etkisiyle gerçekleşir. Buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma birer hâl değişimidir.BUHARLAŞMA 
 


Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâline geçmesine buharlaşma denir.Buharlaşmanın olması için ısı gereklidir.Buharlaşma, her sıcaklık derecesinde gerçekleşir. Böyle olmasaydı,
kışın çamaşırlarımızı yıkayınca çamaşırlarımız kurumazdı. Sıcak ortamlarda buharlaşma daha fazla olduğu için yazın çamaşırlar erken kurur. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Kışın da buharlaşma olur. Ancak kışın suyun buharlaşması uzun zaman alır. Buharlaşma her sıcaklıkta olduğundan maddeler için ayırt edici bir özellik değildir.Sıvılar buharlaşırken çevreden ısı alır. Buharlaşma sıcak, kuru ve rüzgârlı havalarda daha hızlı gerçekleşir.

Buharlaşmayı Etkileyen Faktörler:
Havanın sıcaklığı:
Sıcaklık buharlaşmayı etkiler. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızlanır.Ancak buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
Havadaki nem oranı:
Havadaki su buharı(nem) oranı fazla ise buharlaşma az olur. Karadeniz Bölgesi'nde havanın nem oranı fazla olduğu için deniz suyu az buharlaşır.
Rüzgâr:
Rüzgâr buharlaşmayı etkiler. Örneğin 15 C olduğu bir günde asılan ıslak çamaşırlar hava rüzgârlı ise daha kısa sürede kurur.
Suyun yüzey genişliği:
Geniş yüzeylerde buharlaşma hızlı olur. Eşit miktarlarda geniş ve dar yüzeyli iki kaba su koyalım. Belirli bir süre geçtikten sonra ölçtüğümüzde geniş yüzeyli kapaktaki suyun
diğerine göre daha azaldığını fark ederiz. Buharlaşma sıvının yüzeyinde meydana geldiği için geniş kaptaki su daha çok buharlaşır.Yeryüzündeki okyanusların yüzeyleri geniş olduğu için buharlaşma daha fazla olur.

 
KAYNAMA

 

Sıvıların her yerinden kabarcıklar hâlinde hızlı buharlaşması olayına kaynama adı verilir. Su her sıcaklıkta buharlaştığı hâlde, ancak belli bir sıcaklıkta kaynar. Kaynamaya başlayan suyu ısıtmaya devam ettiğimizde, sıcaklığın değişmediğini görürüz. Kaynama sırasında sıcaklık sabit kalır. Kaynama sırasında sıvıya verilen ısı, sıvıyı buharlaştırmak için harcanır. Dolayısıyla sıvının sıcaklığı değişmez.

Buharlaştırma İle Kaynamanın Karşılaştırılması:
Buharlaşma Kaynama Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur. Buharlaşan sıvının sıcaklığı değişebilir. Sıvının ısı alarak gaz hâline eçmesidir.
Kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.Kaynama sıvının her yerinde olur. Kaynama süresince sıcaklık değişmez. Sıvının hızla buharlaşmasıdır.


YOĞUNLAŞMA (YOĞUŞMA)

 

 Soğuyan buharın tekrar sıvı hâle gelmesine yoğunlaşma(yoğuşma) denir. Yoğunlaşmaya günlük yaşamımızdan bir çok örnek verilebilir. Örneğin kış günlerinde evin içi çok ısınırsa evimizin pencerelerinin iç kısımlarında su damlacıkları oluşur. Bu su damlacıkları aslında havadaki su buharının camın soğuk yüzeyine çarparak yoğunlaşması sonucu luşmuştur.Yeryüzünde buharlaşan sular da gökyüzünde soğuk hava tabakalarına rastlayarak yoğunlaşır. Yoğunlaşan su buharı yağmur, kar ya da dolu şeklinde yeryüzüne yağış türü olarak dönerler. Su buharı, soğuk ortamlarda yoğuşarak sıvı hâle geçer. Gaz hâlindeki maddeler yoğuşurken çevreye ısı verir. Çevre sıcaklığının düşmesi yoğuşmayı hızlandırır.
Su buharlaşırken ısı alır, yoğunlaşırken aldığı ısıyı geri verir. Sıvı madde ısı aldığında buharlaşarak gaz hâline geçer. Gaz madde aldığı ısıyı verdiğinde yoğuşarak tekrar sıvı hâle geçer.


ERİME

Katı hâldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime adı verilir. Buzluktan çıkarılan buzların oda sıcaklığında bekletildiğinde suya dönüşmesi, dondurmanın oda
sıcaklığında bekletildiğinde sıvılaşmasını erime olayına örnek verebiliriz.


DONMA
Bir maddenin ısı kaybederek sıvı hâlden katı hâle geçmesine donma adı verilir. Bir bardak suyun buzlukta bekletildiğinde buza dönüşmesi, eriyen dondurmanın soğutulduğunda
katılaşması donma olayına örnek verilebilir. Donma, erimenin tersi bir olaydır. Örneğin; buz erirken ısı alır. Su donarken ısıyı geri verir. Erime ve donma sırasında ısı alışverişi olduğu hâlde sıcaklık değişmez. Bunun sebebi alınan ya da verilen ısının hâl değişimi için kullanılmasıdır

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder