2 Mayıs 2012 Çarşamba

DEĞERLENDİRME SORULARI1- Aşağıdaki maddelerden hangisini kokusundan anlarız?
a)Karabiber    b)Çay şekeri c)Tuz d)Nişasta

2- Sıvı bir madde sürekli ısı kaybederse aşağıdakilerden hangisi olur?
   a)Buharlaşır    b)Kaynar c)Katılaşır d)Isınır

3- Aşağıdakilerden Hangisi Madde değildir?
  a)Bakır    b)Odun c)Kil d)Altın Yüzük

4- Aşağıdakilerden hangisinin yapımında kullanılan madde doğru verilmiştir?
  a)Pet Şişe---Kâğıt    b)Cam--Kum c)Tebeşir--Tuz d)Kâğıt---Kalem

5- Saf bir madde hal değiştirirken hangi özelliği sabit kalır?
  a)Şekli    b)Hacmi c)Sıcaklığı d)Yoğunluğu

6- Hangi seçenekle çakıl taşı, su ve havanın ortak özellikleri verilmiştir?
a) Belirli bir hacme sahip olma                          b) Bulunduğu kabın şeklini alma                       c) Bulunduğu kabı tamamen doldurma              d) Belirli bir kütleye sahip olma

7- Soğuk havalarda cama üflediğimiz zaman yüzeyinde ince su tabakasının oluştuğunu görürüz. Sizce bunun sebebi nedir?
a) Erime olayı meydana gelmiştir              b) Donma olayı meydana gelmiştir              c) Buharlaşma olmuştur                             d) Kaynama olmuştur.

8- Aşağıdaki tümcelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
………… alan veya veren maddeler …………….………değiştirebilir.
Erime …………………… maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesidir. Katıların belirli bir şekilleri ……….………..

9- Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların basına D, yanlış olanların basına Y yazınız.
( ……..) Katıların hacmi vardır; ancak kütlesi yoktur.             
 ( ……..) Sıvıların hacimleri sıkıştırılarak küçültülemez.
 ( ……..) Gazların belirli bir kütleleri yoktur.A. Aşağıdaki tümcelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
donma –vardır  – üç, katı, sıvı, gaz - görülemezler - Isı, hâl  -  katı - buz – erime – ısı, gaz – Sıvı – ısı – Sıvılar

1.     Maddeler doğada  ………….   hâlde  bulunur. Bunlar; …….…..….,  ………..….. ve ………..…. hâlleridir.

2.     …………  alan veya veren maddeler …………….………değiştirebilir.


3.     Belirli şartlar altında  ……………..…...enerjisinin etkisiyle bütün maddeler hâl değiştirebilir.

4.     Erime …………………… maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesidir.

5.     Sıvı maddelerin soğutularak katılaşmasına …………………… denir.

6.     Suyun katılaşmış haline ……………..…….. denir.

7.     Sıvı maddelerin ………….…… alarak ………….…… haline geçmesine buharlaşma denir.

8.     …………………..,  ısı vererek katı hâle geçerler.

9.     Katıların belirli bir şekilleri ……….……….. .

10.                       ………….…...maddeler akıcıdır ve belirli bir hacimleri yoktur.

11.                       Gazlar gözle ……..……….………….  .

B. Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

( ……..) Katılar bulundukları kabın şeklini alır.
( ……..) Sıvıların hacimleri  sıkıştırılarak küçültülemez.
( ……..) Gazların belirli bir kütleleri yoktur.
( ……..) Şişirilmiş balonun içinde hava bulunduğu için kütlesi daha fazladır.
( ……..) Nefes alıp verirken kullandığımız hava bir gazdır.
( ……..) Katıların belirli bir kütlesi vardır.
( ……..) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alamazlar.
( ……..) Kolonya gibi sıvılar buharlaşıp havaya karışır ve ortama yayılır.
( ……..) Gazların yayılma özellikleri vardır.
( ……..) Isınma ve soğuma sırasında ısı alışverişi olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder